Archiwalne wydarzenia MI

28 grudnia - 1 stycznia

Harmęże

Rekolekcje dla młodzieży

16-17 grudnia

Niepokalanów

By ujawnić podstępy masonerii (17:00 - 5:00)

NIEPOKALANOW.PL
16 grudnia

Diecezja Białostocka

Otoczmy Różańcem Ojczyznę - modlitwa różańcowa odmawiana w parafii św. Kazimierza

10 grudnia

Diecezja Tarnowska

Uroczystości 25-lecia MI w diecezji tarnowskiej w katedrze

3 grudnia

Niepokalanów

Oddaj się Maryi w grudniu (10:00)

NIEPOKALANOW.PL