• mi-co-jak.jpg

Jak wpisać się do MI?

Zobacz: Wpis do Rycerstwa Niepokalanej.

Jak należeć do Młodzieżowego Ruchu Rycerstwa Niepokalanej?

MRRN działa na podstawie art. 17 Statutów Generalnych od 2002 r.

Członkiem Ruchu zostaje każdy, kto włączył się do Rycerstwa Niepokalanej (MI) - został zapisany do Księgi kanonicznej MI, nie ma ukończonego 18 roku życia, a skończył już szkołę podstawową.

Każdy, kto ukończył 18 rok życia, może uczestniczyć w działalności MRRN i uważać się za członka MRRN, ale tylko jeżeli nie ukończył 35 roku życia.

Jak zostać członkiem Rycerstwa Niepokalanej u Stóp Krzyża?

Członkiem RNSK zostaje każdy, kto należy do Rycerstwa Niepokalanej (MI) oraz wypełni dodatkowy formularz członkowski - zobowiązanie do ofiarowania w intencji MI wszystkich cierpień i dolegliwości życiowych.

Pobierz: Formularz RNSK

Po konsekracji. Jak żyć oddaniem się Niepokalanej?

Sposoby życia oddaniem się Niepokalanej

1. Pogłębiaj swoje oddanie. Św. Maksymilian mówił, że są trzy pola działania, aby skuteczniej "zdobyć cały świat dla Niepokalanej":

 1. zdobyć samych siebie,
 2. później naszych najbliższych, przyjaciół, współpracowników,
 3. w końcu zdobyć cały świat - przez Ewangelię.

Aby zwyciężyć na pierwszym froncie: nad naszą słabą wolą i skłonnością do grzechu - powinniśmy prowadzić życie duchowe. Kontynuowanie wewnętrznego nawrócenia jest podstawą apostolskiej działalności, która przynosi rzeczywiste owoce: Jak możemy coś dać, jeśli sami tego nie mamy?

Jak jako członkowie MI możemy pogłębić nasze życie duchowe oraz wzmocnić nasze całkowite oddanie się Niepokalanej? Oto kilka wskazówek:

 1. Uczestnicz we Mszy św. (codziennie, jeśli to możliwe) - "źródło i szczyt" zaangażowania we wspólnocie Kościoła.
 2. Regularna spowiedź (raz na miesiąc, jeśli to możliwe)
 3. Znajdź czas na adorację Najśw. Sakramentu.
 4. Módl się na różańcu indywidualnie, we wspólnocie lub w rodzinie.
 5. Rozmawiaj z Panem codziennie rano (zacznij od 15 minut).
 6. Czytaj Pismo Święte, zwłaszcza Nowy Testament, by lepiej poznać Chrystusa.
 7. Czytaj dobrą katolicka literaturę oraz prenumeruj rycerskie czasopisma:
  Rycerz Niepokalanej
  Rycerz Młodych
  Rycerzyk Niepokalanej
  Miles
 8. Zgłębiaj nauczanie papieskie: Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka oraz Katechizm Kościoła Katolickiego.
 9. By mieć duchowe wsparcie, dołącz się do grupy modlitewnej w swojej parafii lub do grupy rówieśniczej.
 10. Podejmij Szkołę Ewangelizacji Niepokalanej (SEN): sen.edu.pl

2. Propaguj oddanie się Niepokalanej: Jednym ze środków rozwoju MI jest zaangażowanie członków, którzy działają i zapraszają innych do przyłączenia się. Musimy zapraszać do MI nasze rodziny, przyjaciół, współpracowników, innych parafian i tych, których spotkamy. Można im np. wręczyć broszurkę MI z deklaracją oddania się Niepokalanej.

3. Rozdawaj Cudowny Medalik. Św. Maksymilian mówił, że to katolickie sakramentalium jest "kulką", którą wyprasza się nadprzyrodzoną łaskę. Zachęcał rycerzy do przyjęcia tego prezentu od naszej Pani, by doprowadzić innych do nawrócenia i uświęcenia (noszony z wiarą chroni i wyraża nasze oddanie się). Można go użyć jako narzędzie katechetyczne, ukazujące nauczanie Kościoła o Maryi, jako prowadzenie innych do Niepokalanej. Noś je w torbie, portmonetce lub kieszonce. Dobrze jest mieć też przy sobie broszurkę o Cudownym Medaliku.

4. Propaguj Rycerstwo Niepokalanej u Stóp Krzyża. Św. Maksymilian nazywał RNSK "przednią strażą" MI, potężną armią modlitewną. Przez przynależność do RNSK członkowie MI, doświadczeni wielkim lub małym cierpieniem, wypraszają niewymowne łaski, ponieważ łączą się z doświadczeniem Chrystusa w akcie "odkupieńczego cierpienia". Można propagować RNSK wśród ludzi starszych, niepełnosprawnych, chorych i tych, którzy doświadczają różnych krzyży. Odwiedzaj domy opieki, szpitale, hospicja i tych, którzy mogą uczestniczyć w tej wartościowej posłudze.

5. Upowszechniaj książeczkę "Oddanie się Niepokalanej": W czasach teologicznego zamieszania, wielu nie rozumie pobożności maryjnej. Żeby usunąć uprzedzenia, rozdawaj popularną książeczkę "Oddanie się Niepokalanej", ukazującą czym jest to oddanie i jak jest bardzo cenne.

6. Zakładaj modlitewne grupy MI. Tak jak św. Maksymilian zakładał "Miasteczka Niepokalanej" (Niepokalanowy), by były centrami ewangelizacji, my też możemy zakładać małe "wioski", które by były centrami modlitwy i wstawiennictwa. Poprzez spotkania rycerzy w małych grupach, możemy pomagać w budowaniu Królestwa Najśw. Serca Jezusowego. Modlitwa wstawiennicza jest siłą życiową apostolskiej działalności, szczególnie potrzebną dla MI.

7. Zorganizuj formacyjną grupę MI. Jak ciało potrzebuje aktywności fizycznej, by utrzymać dobrą kondycję, tak samo nasz umysł potrzebuje studiowania, by pozostać w duchowej kondycji. Rycerze muszą nieustanni pogłębiać znajomość katolickiej wiary po to, żeby nią żyć, wyznawać, a nawet bronić ją, jeżeli będzie taka potrzeba. Złączeni naszym Maryjnym oddaniem, powinniśmy zagłębiać się w treści Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, papieskich encyklik i dostępnych publikacji na temat MI. Skontaktuj się z Centrum MI, by otrzymać więcej informacji.

8. Bierz udział w rycerskich zjazdach. MI organizuje ogólnopolskie i regionalne spotkania dla rycerzy, podczas których świadczą oni o wierze, modlą się i uczą, jak coraz doskonalej przeżywać osobiste oddanie się Niepokalanej. Najważniejsze ogólnopolskie spotkanie odbywa się w Niepokalanowie w ostatnią niedzielę lipca. Niepokalanów posiada trzy domy rekolekcyjne, trzy duże sale konferencyjne, inne ciekawe miejsca. Zobacz szczegóły na stronie ODM MI.

9. Działaj ONLINE! Św. Maksymilian pragnął użyć każdego nowoczesnego wynalazku, by "zdobyć cały świat dla Niepokalanej". Dowiedz się więcej o oddaniu się Niepokalanej i o MI odwiedzając naszą stronę mi-polska.pl, nasz fanpage na facebooku: facebook.com/militiaimmaculatae oraz wiele innych stron MI i związanych z duchowością kolbiańską. Zostań "sieciowym ewangelizatorem". Przyłącz się do grupy: MI Teams. Prowadź maryjnego bloga (MBlog na maryjni.pl)