• mi-zgromadzenie-narodowe.jpg

Wrzesień 2022

Modlitwa o beatyfikację Brata Innocentego Marii

Boże, nasz Ojcze, w swojej dobroci powołałeś Brata Innocentego Marię, franciszkanina z Niepokalanowa, aby dalej prowadził dzieło świętego Maksymiliana w dzisiejszym świecie oraz obdarzyłeś go łaską szczególnej miłości do Jezusa i Jego Niepokalanej Matki. Wysłuchaj naszych modlitw i spraw niech Kościół wyniesie go do chwały ołtarzy, aby uczył wielu życia oddanego Jezusowi i Maryi, wspierał krzewiących duchowość świętego Maksymiliana w naszym współczesnym Kościele i wstawiał się za nami u Ciebie w naszych potrzebach.

Za jego przyczyną zechciej udzielić mi łaski..., o którą z ufnością Cię proszę. Amen.

O otrzymanych łaskach prosimy informować:

O. Ryszard Żuber, Niepokalanów,
96-515 Paprotnia,
ryszardzuber777@gmail.com

moditwa-innocenty.docx

Kwiecień 2022

Modlitwa o Pokój

Maryja!

Drodzy Rycerze Niepokalanej!

Wielkim wyzwaniem dla ludzkości jest pokój. Nie ten identyfikowany z brakiem wojny lub przygotowywaniem się do niej, ale pokój, który daje Jezus Chrystus, Syn Maryi, Królowej pokoju! W tym duchu zwracam się z gorącym apelem do Was wszystkich o modlitwę w intencji pokoju na całym świecie i w ludzkich sercach. Niech nas połączy codzienna modlitwa w łączności z modlitwą Anioł Pański, do której dołączmy jedną tajemnicę różańca świętego – Zmartwychwstanie Jezusa. W ten sposób będziemy prosić także o pokój dla naszej Ojczyzny, którą zawierzajmy Niepokalanej Maryi jako naszej Królowej i Matce narodu polskiego…

Prezes MI, o. Ryszard M. Żuber OFMConv

moditwa-pokoj.docx

Za Życiem

Maryja!

Wezwanie do modlitwy o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia człowieka

Drodzy Rycerze Niepokalanej!

Bardzo proszę o codzienną modlitwę w powyższej intencji. Jeśli ktoś nie włączył się 25 marca do Apostolstwa Adopcji Dziecka Poczętego może to i powinien uczynić w dowolnym czasie! Ważne, aby słać do nieba nieustanne modlitwy w tej intencji. Wiele osób nie czeka na 25 marca, ale przez całe lata nieustannie się modli.

Jako Rycerze musimy też aktywnie włączać się w obronę i służbę życiu, zwłaszcza poczętemu...

Czytaj więcej na MI poleca / Dzieła i akcje / Obrona Życia za-zyciem.docx

Rozporządzenie

Maryja!

Drodzy Rycerze Niepokalanej! Opiekunowie, Prezesi, Animatorzy!

W związku z występującymi zagrożeniami z powodu niewłaściwej opieki i troski o bezpieczeństwo oraz o odpowiednie zachowanie się wobec nieletnich, niniejszym polecam wszystkim członkom zwyczajnym i uczestnikom Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce (Dyrektorium Narodowe, §13, pkt. 1 i 2), aby ściśle stosować się do rozporządzeń władzy państwowej oraz zarządzeń Episkopatu Polski i miejscowych biskupów w tym zakresie. Niech też każdy czuje się prawnie zobowiązany do przeciwdziałania jakimkolwiek czynom zagrażającym wolności i godności tych osób. Dotyczy to w szczególności wszystkich organizatorów rekolekcji, kolonii, pielgrzymek czy wycieczek lub wypoczynku z udziałem osób nieletnich.

Niech wszystkie osoby nieletnie, dzieci i młodzież, będą zbudowane Waszą postawą i troską o ich czystą i katolicką moralność.

Wszystkich Was i uczestników wspólnotowych akcji zawierzam Niepokalanej i św. Maksymilianowi Marii.

Prezes MI, o. Ryszard M. Żuber OFMConv

rozporzadzenie.docx