• mi3-struktura.jpg

Zawierzenie Niepokalanej, przeżywane w strukturach prawnie niezależnych od zarządu Stowarzyszenia, poświęconych całkowicie sprawom MI

Siostry MI

...

Siostry MI podejmują w Kościele zadania zgodne z duchowością Rycerstwa Niepokalanej (MI).

Fundacja Niepokalanej

...

KRS 0000557615 | ...istnieje po to, by służyć.