• mi-sen.jpg

Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej (SEN) to dzieło Prowincji Warszawskiej Ojców Franciszkanów działające w ramach Rycerstwa Niepokalanej przy współpracy innych prowincji franciszkańskich i parafii diecezjalnych. Powstała w 2012 roku.

Celem SEN jest:

 • zdobycie całego świata dla Chrystusa przez Niepokalaną

 • przygotowanie ewangelizatorów-animatorów MI;

 • rozwój duchowy członków wspólnoty;

 • organizowanie i uczestnictwo w rekolekcjach i akcjach ewangelizacyjnych.

Kto może należeć do SEN?

 • osoba po bierzmowaniu;

 • powyżej 16. roku życia;

 • która ukończyła Rekolekcje Ewangelizacyjne (REMI).

Członkowie SEN angażują się m.in. w następujące przedsięwzięcia:

 • posługa na rekolekcjach i prowadzenie grup formacyjnych SEN;

 • prowadzenie grup Rycerstwa Niepokalanej (MI);

 • pomoc w duszpasterstwie parafialnym;

 • organizowanie rekolekcji dla młodzieży;

 • organizowanie akcji promujących MI i św. Maksymiliana;

 • pomoc w rekolekcjach i akcjach ewangelizacyjnych MI;

 • przygotowywanie spektakli promujących wartości katolickie.

Chętnych zapraszamy do podjęcia formacji w SEN.

Siedziba Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej

Niepokalanów Lasek
ul. Teresińska 32,
96-515 Teresin

tel. 46 861 48 04
e-mail: sen(-at-)sen.edu.pl