• herb-logo-mi-2023.jpeg

Decyzją z dnia 23 kwietnia 2023 r. Zarząd Narodowy MI zatwierdził wersje herbu-logotypu MI do stosowania w materiałach MI, np. na plakatach, ulotkach, stronach internetowych, w mediach społecznościowych, itp.

Logo MI nawiązuje do pierwszej odznaki MI, wprowadzonej przez św. Maksymiliana M. Kolbego i zatwierdzonej w Polsce przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 9 września 1938 r.

Głowne elementy odznaki oraz jej znaczenie pozostają niezmienne, a ich wyjaśnienie zostało zamieszczone w "Informatorze Rycerstwa Niepokalanej" w listopadzie 1938 r.:

Krzyż oznacza odrodzenie duchowe świata. Promienie wychodzące z krzyża są symbolem zbawczego działania Krzyża Pana Jezusa. MI to królestwo Maryi w duszach ludzkich. Maryja doprowadziła ludzkość do pełnego katolicyzmu. Wynikiem tego jest łączący wszystkich pokój, którego symbolem jest wieniec gałązek oliwkowych.


Obowiązują następujące wersje logo:

  1. Logo MI główne - ogólne logo MI
  2. Logo MI MŁODZI - logo Młodzieżowego Ruchu Rycerstwa Niepokalanej
  3. Logo MI DZIECI - logo inicjatyw MI skierowanych do dzieci
  4. Logo MI RODZINY - logo inicjatyw MI skierowanych do rodzin
  5. Logo MI S.E.N. - logo Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej

Wszystkie wersje logo MI mogą być wykorzystywane jedynie przez członków i wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej, zgodnie z zasadami opisanymi w "Księdze znaku MI".

Logo MI MŁODZI, MI DZIECI, MI RODZINY można wykorzystywać jedynie za zgodą władz narodowych lub regionalnych MI.

Logo MI S.E.N. można wykorzystywać jedynie za zgodą moderatora Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej.

Poszczególne wspólnoty MI mogą tworzyć własne wersje logo MI po uzyskaniu aprobaty Prezesa Narodowego MI i zgodnie z zasadami opisanymi w "Księdze znaku MI".


Pliki do pobrania: