• mi-przewodnik-biuletyn.jpg

Materiały formacyjno-informacyjne. Do użytku wewnętrznego Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce. Wydaje Zarząd Narodowy. Niepokalanów, 96-515 Paprotnia. T: 505 921 862, e-mail: mi.polska@maryjni.pl, naromi@op.pl


Drodzy w Niepokalanej Rycerze!

Wpatrzeni w przykład Sługi Bożego Brata Innocentego M. Wójcika, który przez wiele lat troszczył się o MI w Polsce i jest patronem Ośrodka Narodowego w Niepokalanowie, otrzymujecie z tą myślą i w tym duchu opracowywane materiały do indywidualnego wykorzystania i do prowadzenia wspólnot MI. Mamy nadzieję, że taka forma ułatwi korzystanie z konferencji, opracowań i innych pomocnych materiałów, które zawsze będą do dyspozycji w kołach MI i w naszym Narodowym Ośrodku. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przysyłanie materiałów godnych zamieszczenia z prawem ich publikacji, by inni mogli skorzystać z naszego wspólnego dorobku. Wszystko dla chwały Niepokalanej!

Prosimy także Brata Innocentego, by patronował również i temu dziełu.

W Niepokalanej
Prezes Narodowy MI
o. Ryszard M. Żuber

Niepokalanów Lasek, 2 I 2008

Rocznik 2020-2029

...
Numery 31-36; Specjalne 10-11

Rocznik 2014-2019

...
Numery 19-30

Rocznik 2009-2010

...
Numery 15-18; Specjalne 5-9

Rocznik 2008

...
Numery 1-14; Specjalne 1-2, 4