StyczeńAbyśmy mogli wszędzie zanieść pokój, przebaczenie i zrozumienie sercem napełnionym miłosierdziem.
LutyAby cierpiący na ciele i duszy, zostali pokrzepieni miłosierną miłością Boga.
MarzecAby świadomość miłosierdzia Bożego, uzdolniła nas do gotowości bycia hojnym darem z siebie.
KwiecieńAby nasze życie, było ciągłym świadectwem o prawdzie zmartwychwstania i miłosierdziu Bożym.
MajAbyśmy wolni od wszystkich przesądów przyjęli braci w ich wyjątkowości.
CzerwiecAbyśmy kontemplując miłosierną miłość Chrystusa, otworzyli nasze serca na potrzeby braci.
LipiecAby urazy i gniew nie ugasiły naszej zdolności miłowania.
SierpieńAby męczeństwo św. Maksymiliana zachęcało nas do bycia znakiem Bożego miłosierdzia dla tych, którzy żyją w rozpaczy.
WrzesieńAby ci którzy są niewolnikami grzechu znaleźli w łasce Boga wewnętrzne uzdrowienie.
PaździernikAby nasze miłosierdzie było na wzór miłosierdzia Niepokalanej Matki stojącej pod krzyżem.
ListopadAbyśmy nawet w chwilach ciemności i niepewności potrafili wzywać miłości miłosierną Boga.
GrudzieńAby Wcielenie i Narodzenie Chrystusa, były powodem do refleksji na temat miłosierdzia Boga do ludzkości.