• materialy-do-mi.jpg

Deklaracja

Deklaracja włączenia się do Rycerstwa Niepokalanej (MI) służy jako pomoc w wypełnieniu trzeciego warunku należenia do MI: wpis do księgi kanonicznej MI. Dlatego wypełnioną deklarację należy dostarczyć do siedziby MI, w której znajduje się taka księga, np. w Niepokalanowie.

Indywidualna osoba (kandydat) wypełnia całą deklarację, podając:

  • imię, nazwisko i dzień oddania się Niepokalanej (włączenia się do MI) - te dane będą wpisane do Księgi kanonicznej MI oraz w Dyplomiku MI
  • adres korespondencyjny - na który zostaną wysłane: Dyplomik MI oraz poświęcony Cudowny Medalik
  • adres e-mail - jeżeli kandydat chce otrzymywać z Centrum Narodowego MI w Niepokalanowie ważne informacje i powiadomienia na skrzynkę mailową.
  • własnoręczny podpis - jako potwierdzenie, że świadomie i dobrowolnie wpisuje się do MI
  • oraz z której diecezji pochodzi - ta informacja będzie wpisana do Księgi kanonicznej MI; jeżeli kandydat pochodzi z zagranicy, może tu wpisać także lub tylko państwo pochodzenia.

Jeżeli do MI wpisuje animator, prezes MI, ksiądz opiekun lub inna osoba większą grupę osób, to można wypełnić deklarację, podając tylko: imię, nazwisko, diecezję i dzień oddania się Niepokalanej, z tym że każda osoba powinna osobiście podpisać swoją deklarację. Natomiast osobno można podać adres, na który mają być wysłane: Dyplomiki MI i Cudowne Medaliki.

Obrzęd przyjęcia do MI

Uroczyste przyjęcie do Rycerstwa Niepokalanej najlepiej jest przeprowadzić podczas Mszy świętej, po homilii lub po Komunii świętej.

Dobrze jest wcześniej poinformować kandydatów do MI o przebiegu obrzędu, a także mieć przygotowane:

  • Dyplomiki MI (najlepiej wcześniej wypełnione imieniem, nazwiskiem kandydata, datą i miejscem przystąpienia do MI)
  • Cudowne Medaliki - przypięte do sznureczków lub łańcuszków
  • Broszurki Jak żyć oddaniem się Niepokalanej? lub podobne (np. ulotki o Cudownym Medaliku)

- które zostana wręczone kandydatom podczas obrzędu przyjęcia do MI.

Należy pamietać, by kandydaci podczas obrzędu trzymali w rękach deklaracje i oddali je podczas nakładania Cudownych Medalików i wręczania dyplomików MI. Deklaracje odsyłamy do Niepokalanowa lub innego miejsca, w którym znajduje się Księga kanoniczna MI.